Välkommen till Tervix AB

Sök på tervix.se

 
Sök

Webbyrå i Göteborg - Tervix ICT AB

Tervix är huvudsakligen ett forskningsbaserat managementkonsultföretag ..

.. men vi är också ett förlag som ger ut vetenskapliga böcker främst inom områdena management, produktutveckling och innovation. Flera av de boktitlar som vi har publicerat används som kurslitteratur vid universitet och högskolor främst i Sverige och Norge.  


Böckerna, som i allmänhet är skrivna av Stig Ottosson baserat på hans och andra forskares resultat, handlar framförallt om dynamisk, lean och agil utveckling. Böckerna bildar underlag för föredrag och förändringsuppdrag (change management) under ledning av Stig. Se Stigs CV här. 

 

Tervix är också en webbyrå som har utvecklat och driftar ett antal webblösningar.