Workshops         Center för Skolutveckling
  Aktiviteter  
  Vägbeskrivningar  
 
  Logga in  
 
  Göteborgs Stad
Center för
Skolutveckling
Göteborg
Besök:
Bohusgatan 13 C
Tfn: 031 - 368 00 00
E-post
 
 
 
 
 Datum  Namn  Antal bokade  Anmäl
 2017-04-25  Manico Fun Tabl ett interaktivt skrivbord för barn. 0/40
 2017-04-26  Mötesplats Matematik workshop 25/25  
 2017-04-27  Föreläsningsserie om lärmiljö och NPF (tillfälle 1) 63/63  
 2017-05-02  Musik utan gränser -elev & personal Riksgymnasiet ... 0/25
 2017-05-03  Informationsträff språk-läs-och-skriv, förskola 4/27
 2017-05-03  Bedömning inom grundsärskolan 23/25
 2017-05-05  Nätverk för fritidshemsutvecklare 1/24
 2017-05-10  Workshop NTA-naturvetenskap och teknik för alla 22/25
 2017-05-11  Föreläsningsserie om lärmiljö och NPF (tillfälle 2) 80/80  
 2017-05-12  Nätverk för förskolechefer 0/20
 2017-05-16  Edcamp förskoleklass 9/20
 2017-05-16  Edcamp-Spec.ped/spec.lärare 6/25
 2017-05-17  Nätverket-"Omfattande kommunikationshinder" 10/27
 2017-06-02  Nätverk för fritidshemsutvecklare 0/24
 2017-08-29  Två dagars utbildning för elevhälsan och rektorer,... 24/24  
 2017-08-31  MI Fördjupningsdag för Elevhälsan och rektorer som... 14/24
 2017-09-14  Föreläsningsserie om lärmiljö och NPF(tillfälle 3) 80/80  
 2017-09-14  Reflekterande högläsning i förskoleklass 30/30  
 2017-09-19  Uppföljning Reflekterande högläsning i förskolekla... 13/40
 2017-09-20  Uppföljning Reflekterande högläsning i förskolekla... 13/40
 2017-09-21  Reflekterande högläsning i förskoleklass 5/30
 2017-10-18  Två dagars MI utbildning för elevhälsan och rektor... 11/24
 2017-10-30  The Second Annual European Summit-Tre heldagar med... 4/47