Workshops         Center för Skolutveckling
  Aktiviteter  
  Vägbeskrivningar  
 
  Logga in  
 
  Göteborgs Stad
Center för
Skolutveckling
Göteborg
Besök:
Bohusgatan 13 C
Tfn: 031 - 368 00 00
E-post
 
 
 
 
 Datum  Namn  Antal bokade  Anmäl
 2020-01-20  Fortbildning förskoleklassboken 2020 15/200
 2020-01-21  Fortbildning förskoleklassboken 2020 16/300
 2020-01-21  Fortbildning kl 8.30 vaccinationer skolsköterskor 20/50
 2020-01-21  Fortbildning kl 13.00 vaccinationer skolsköterskor 10/50
 2020-01-24  Nätmobbning - vad kan forskningen bidra med i skolan? 9/25
 2020-01-24  Fortbildning kl 13.00 vaccinationer skolsköterskor 23/50
 2020-01-30  Skolbibliotekskonferens 21/70
 2020-01-31  Barn med erfarenhet av migration 3/60
 2020-02-20  Lärledarutbildning 32/40
 2020-02-25  Reflekterande högläsning i förskolan 14/35