Workshops         Center för Skolutveckling
  Aktiviteter  
  Vägbeskrivningar  
 
  Logga in  
 
  Göteborgs Stad
Center för
Skolutveckling
Göteborg
Besök:
Bohusgatan 13 C
Tfn: 031 - 368 00 00
E-post
 
 
 
 
 Datum  Namn  Antal bokade  Anmäl
 2017-10-18  MI utbildning för elevhälsan och rektorer, Motiver... 23/23  
 2017-10-20  Nätverk för fritidshemsutvecklare 6/22
 2017-10-30  Ross W Greene -The Second Annual European Summit-T... 31/47
 2017-10-30  Språkutvecklande undervisning för årskurs 7-9 8/8  
 2017-10-30  Språkutvecklande undervisning för årskurs 1-3 100/100  
 2017-10-30  Källkritik och dess tillämpningar 25/25  
 2017-10-30  Språkutvecklande undervisning för årskurs 4-6 42/42  
 2017-11-01  Hatprat - ett seminarium 18/20
 2017-11-07  Nätverk för förskoleklassutvecklare 5/20
 2017-11-08  Torghandel 7-9 och gymnasiet Digitalisering i Prak... 23/70
 2017-11-13  Mötesplats Matematik 20/20  
 2017-11-14  MI utbildning för elevhälsan och rektorer, Två dag... 24/24  
 2017-11-16  MI Fördjupningsdag för Elevhälsan och rektorer som... 4/24
 2017-11-16  Workshop, kartläggning steg 1 och 2 1/40
 2017-11-17  Nätverk för fritidshemsutvecklare 3/22
 2017-11-21  Mötesplats grundsärskolan 7/20
 2017-11-23  Skolbibliotek - fortsättningskurs 2/20
 2017-11-23  Fritidshem: Samspel kring nyanlända elevers språkande 13/50
 2017-11-23  Förskoleklass: Samspel kring nyanlända elevers spr... 24/50
 2017-11-28  Föreläsning - Lärmiljö och NPF 80/80  
 2017-11-30  Nätverket-"Omfattande kommunikationshinder" 3/27
 2017-12-01  Torghandel Leda för digitalisering i förskolan 22/50
 2017-12-05  Nätverk för förskoleklassutvecklare 1/20
 2017-12-08  Nätverk för förskolechefer 0/20
 2017-12-12  Edcamp-Spec.ped/spec.lärare 2/25
 2017-12-13  Diskriminering, kränkande behandling och mobbning ... 2/60
 2018-01-24  BETT 2018 0/150
 2018-01-25  Lärledarutbildning omgång 2 24/30
 2018-02-08  Torghandel MIK i förskolan 24/70