Workshops         Center för Skolutveckling
  Aktiviteter  
  Vägbeskrivningar  
 
  Logga in  
 
  Göteborgs Stad
Center för
Skolutveckling
Göteborg
Besök:
Bohusgatan 13 C
Tfn: 031 - 368 00 00
E-post
 
 
 
 
 Datum  Namn  Antal bokade  Anmäl
 2018-09-28  Nätverk för fritidshemsutvecklare 4/20
 2018-10-02  Nätverksträff för förskoleklassutvecklare 2/20
 2018-10-04  STL workshop 2 6/30
 2018-10-05  Nätverk för förskolechefer 2/16
 2018-10-09  Staden ska funka för alla – välkommen till Insikts... 1/15
 2018-10-09  Seminarium: Nyanlända elevers behörighet 23/60
 2018-10-10  Ny som skolbiblioteksansvarig? En grundkurs för dig! 6/20
 2018-10-12  Rektorsmöte Universitetskola 7/18
 2018-10-15  Normer och värderingar 2.0 38/45
 2018-10-16  MI-utbildning för elevhälsan och rektorer, två dag... 24/24  
 2018-10-17  Mötesplats Grundsärskolan 8/25
 2018-10-23  Skolbibliotekskonferens 26/90
 2018-10-26  Nätverk för fritidshemsutvecklare 0/20
 2018-10-29  V. 44 TCRWP Språk och identitet 4-6 35/35  
 2018-10-29  V. 44 TCRWP Språk och identitet F-3 65/65  
 2018-11-06  Nätverksträff för förskoleklassutvecklare 0/20
 2018-11-09  Nätverk för förskolechefer 1/16
 2018-11-15  Föreläsning om Syn och hud kl. 13.00 25/80
 2018-11-15  Föreläsning om Syn och hud kl. 08:30 21/80
 2018-11-16  Nätverk för fritidshemsutvecklare 0/20
 2018-11-22  Mötesplats specialpedagoger/speciallärare 18/25
 2018-11-29  Ekokammaren och Mikoteket - Workshop 8/40
 2018-11-30  Hur kan du i din yrkesroll och i ditt ledarskap bi... 13/75
 2018-12-04  Nätverksträff för förskoleklassutvecklare 0/20
 2018-12-04  Nätverket- "Omfattande kommunikationshinder" 1/25
 2018-12-06  Mötesplats -specialpedagoger/speciallärare 9/40
 2018-12-14  Nätverk för fritidshemsutvecklare 0/20