Workshops         Center för Skolutveckling
  Aktiviteter  
  Vägbeskrivningar  
 
  Logga in  
 
  Göteborgs Stad
Center för
Skolutveckling
Göteborg
Besök:
Bohusgatan 13 C
Tfn: 031 - 368 00 00
E-post
 
 
 
 
 Datum  Namn  Antal bokade  Anmäl
 2019-04-23  Nätverksträff för förskoleklassutvecklare 9/20
 2019-04-25  Mötesplats-Spec.ped/spec.lärare-Kartläggning försk... 15/20
 2019-05-07  Workshop Hitta språket - kartläggningsmaterial i f... 40/40  
 2019-05-10  Universitetskolor Rektorsmöte 8/18
 2019-05-13  Lekbaserad utvecklingspedagogik, informationsträff 21/60
 2019-05-13  Translanguaging uppföljning 2/30
 2019-05-14  Nationellt nätverk för elevhälsosamtal och elevhäl... 27/40
 2019-05-15  Workshop Hitta språket - kartläggningsmaterial i f... 40/40  
 2019-05-16  Workshop om källtillit och källkritik - Hur integr... 11/40
 2019-05-16  10.30 Anafylaxi, vad gör vi inom EMI när det händer? 42/70
 2019-05-16  8.30 Anafylaxi, vad gör vi inom EMI när det händer? 59/70
 2019-05-21  Workshop Hitta språket - kartläggningsmaterial i f... 40/40  
 2019-05-21  Nätverksträff för förskoleklassutvecklare 5/20
 2019-05-28  Workshop Hitta matematiken - kartläggningsmaterial... 40/40  
 2019-05-28  Mötesplats-Specialpedagoger/speciallärare 20/25
 2019-06-04  Workshop Hitta matematiken - kartläggningsmaterial... 40/40  
 2019-06-05  Mötesplats-särskolan 2/25
 2019-06-13  Hatprat - seminarium om hatretorik och mobbning 25/40
 2019-08-14  Workshop Hitta matematiken - kartläggningsmaterial... 40/40  
 2019-08-20  Workshop Hitta matematiken - kartläggningsmaterial... 18/40