Workshops         Center för Skolutveckling
  Aktiviteter  
  Vägbeskrivningar  
 
  Logga in  
 
  Göteborgs Stad
Center för
Skolutveckling
Göteborg
Besök:
Bohusgatan 13 C
Tfn: 031 - 368 00 00
E-post
 
 
 
 
 Datum  Namn  Antal bokade  Anmäl
 2020-01-31  Barn med erfarenhet av migration 41/60
 2020-02-18  Medievetenhet - Ett decennium med sociala medier –... 3/40
 2020-02-20  Lärledarutbildning 40/40  
 2020-02-20  Torghandel Digitala verktyg i särskolan 28/50
 2020-03-04  MI utbildning fördjupningsdag/uppföljningsdag 2/20
 2020-03-05  Nätverksträff för ledningsfunktioner EMI i Västra ... 0/80
 2020-03-10  Medievetenhet - Workshop nätresurser 4/20
 2020-03-17  Torghandel Digitalt i grundskolan 1/80
 2020-03-25  Medievetenhet - Framtidens medielandskap 1/100
 2020-03-26  Torghandel Digitalt i grundskolan 1/80
 2020-03-30  Torghandel Förskola Adekvat digital kompetens: Bar... 7/100
 2020-04-07  8.30 ESSENCE - utvecklingsneurologiska problem hos... 16/70
 2020-04-07  13.00 ESSENCE utvecklingsneurologiska problem hos ... 10/70
 2020-04-27  Torghandel Förskola Adekvat digital kompetens: Es... 2/100