Workshops         Center för Skolutveckling
  Aktiviteter  
  Vägbeskrivningar  
 
  Logga in  
 
  Göteborgs Stad
Center för
Skolutveckling
Göteborg
Besök:
Bohusgatan 13 C
Tfn: 031 - 368 00 00
E-post
 
 
 
 
 Datum  Namn  Antal bokade  Anmäl
 2018-08-15  En läroplan för ett digitaliserat samhälle 79/100
 2018-06-20  Förskoleklassens uppdrag 30/30  
 2018-06-19  Förskoleklassens uppdrag 30/30  
 2018-05-21  Kommungrupp SKL Matematik 3/20
 2018-09-13  Lärledarutbildning omgång 3 0/30
 2018-05-22  MI utbildning för elevhälsan och rektorer, Två dag... 24/24  
 2018-05-09  Mötesplats - Grundsärskolan 9/25
 2018-05-22  Mötesplats-spec.ped/spec.lärare 25/25  
 2018-06-01  Nätverk för fritidshemsutvecklare 6/20
 2018-05-04  Nätverk för fritidshemsutvecklare 9/20
 2018-05-18  Nätverk för förskolechefer 4/20
 2018-05-29  Nätverk för förskoleklassutvecklare 2/20
 2018-06-05  Nätverket-Omfattande kommunikationshinder 3/25
 2018-05-02  R2L Matematik 4/20
 2018-06-08  Rektorsmöte Universitetskola 0/20
 2018-06-07  Språklig sårbarhet i förskola-skola, vad innebär det? 57/60
 2018-06-07  Språklig sårbarhet i skolan, vad innebär det? 30/60
 2018-05-16  Stimulera språkig sårbarhet med Tecken som stöd? 30/30  
 2018-05-08  Tillväxt fortbildning 13.00 skolsköterskor och sko... 73/75
 2018-05-08  Tillväxt fortbildning 8.30 skolsköterskor och skol... 75/75  
 2018-05-02  Uppföljning Reflekterande högläsning 22/30
 2018-04-26  Vad händer i våra hjärnor när vi är fysiskt aktiva? 72/75
 2018-05-08  Workshop i bedömning 1/30